Discapacitat intel·lectual, Síndrome de Down i Síndrome Cri Du Chat

Atenció personalitzada en caso de Discapacitat intel·lectual, Síndrome de Dawn i  Cri Du Chat

A nivell conductual pot ser necessària la intervenció amb tècniques de modificació de conducta per reduir i/o eliminar les conductes disruptives (agressivitat cap a altres, autolesions, etc.). Aquestes tècniques (reforçament, extinció, modelatge, etc.) hauran d’adequar-se al nivell i característiques del nen, per tant, seran també personalitzades. Com a part del tractament els pares hauran de ser entrenats per posar en marxa aquestes estratègies en l’àmbit familiar. En cas que les manifestacions conductuals siguin potencialment perilloses per al nen o per a altres es valorarà la possibilitat per un psiquiatra d’introduir la medicació pertinent.

Millorem la seva automonia

També s’haurà d’intervenir per establir pautes i hàbits d’autonomia com l’alimentació, higiene, etc. El punt més delicat i que preocupa les famílies és l’alta possibilitat que els nens amb la síndrome siguin incapços de valdre’s per sí sols i relacionar-se socialment quan siguin adults. Per fer front a aquest repte, les tècniques de modelatge, reforç positiu, etc. poden aportar assoliments si s’utilitzen amb la perseverància adequada i la complicitat de l’entorn del nen.

En el terreny psicoeducatiu, la principal àrea d’intervenció serà la de tractar el retard mental associat a la síndrome. Aquest pot variar de lleu a sever, amb predomini del moderat. Tècniques d’estimulació cognitiva, logopèdia, etc. poden aportar avenços significatius i dins de les limitacions de cada cas.

El joc com a element motivador

El joc pot ser utilitzat com a mitjà motivador per a la realització de les diferents activitats. Aquestes han d’estar encaminades a aconseguir l’èxit a un nivell creixent de dificultat. Es pot treballar l’atenció sostinguda mitjançant jocs visuals a l’ordinador i utilitzar estímuls auditius si són ben acceptats pel nen.

Com treballem a ISEP Clínic?

ISEP Clínic és un centre capdavanter a la nostra ciutat. Professionals de diversos àmbits formen el nostre ampli equip. Treballem en conjunt i des d’un punt de vista global per poder aportar les millors solucions. Entenem el tractament d’un pacient com un procés multidisciplinari. A ISEP Clínic Granollers cada pacient és únic i especial.

Qualsevol problema té solució

A vegades, per situacions o circumstàncies de la vida, necessites ajuda professional.

93.879.34.71

 

ISEP Clínic Granollers és un centre capdavanter a la nostra ciutat. Professionals de diversos àmbits formen el nostre ampli equip. Treballem en conjunt i des d’un punt de vista global per poder aportar les millors solucions.

Entenem el tractament d'un pacient com un procés multidisciplinari. A ISEP Clínic Granollers cada pacient és únic i especial.

ISEP CLINIC GRANOLLERS | Avda. del Parc. 1. 5é 1a 08402 Granollers | Telèfon: 93.879.34.71

Els núvols sempre acaben marxant i surt el sol